FASHION

ANOTHER LOVE..

Publisert: 16. april 2015
0

IMG_9643blogg IMG_9638blogg IMG_9666blogg IMG_9649bloggHej fiskar!
Mycket på gång dem här senaste två dagarna, sprungit från möte till möte , mitt jobb och läkare. Phew! Hektiskt och mina fötter och rygg lider som bara den!
Ska snart ta en dusch och lägga mig, i morgon är det en ny dag med jobb och fun stuff på kalendern. Vi ses i morgon. Är helt död nu <3


Hello fishes!
A Lot going on them these past two days, running from meeting to meeting, my work and doctors. Phew! Hectical!!!! My feet and back are suffering like crazy!
I will take a shower and sleep, tomorrow is a new day with work and fun stuff on my calendar. SEE YOU TOMORROW.
I’m dead now <3
Del
0 kommentarer
FASHION

IF YOU WANT…

Publisert: 14. april 2015
0

IMG_2336UB IMG_2347blogg IMG_2325blogg IMG_2318blogg IMG_2330UB IMG_2328blogg

Jag visste redan att jag skulle frysa men för att göra saken värre vaknade jag till en hög snö som med sin tid hade smält, inget sneaker väder med andra ord.
Missförstå mig rätt jag antar att nästan alla älskar (så gör jag) utsikten och atmosfären i det; men så fort jag kliver utanför dörren så önskar jag att allt magiskt försvinner.
Vädret gör det omöjligt att ta outfits samt klä sig relativt snyggt. Man vill ju inte frysa, men man vill inte heller se ut som en instoppad korv. Jag hatar med stora bokstäver vinterjackan, det är det värsta jag vet sedan jag flyttade till Skandinavien.

Ikväll kommer jag att planera olika outfits, strategier m.m för kommande samarbeten samt ställena jag jobbar för, då det ska läggas större fokus på sociala median. Sjukt mycket att tänka på, men är glad att jag får chansen att visa mina skills till andra.


Det kommer förmodligen att ta upp hela kvällen och därför lämnar jag er med några bilder som jag tog nyligen.
Den skjortan är bland annat en av mina nuvarande favoritplagg.


I already knew that I would freeze but to make matters worse, I woke up to a snowy Oslo that in time had melted, not a sneaker weather in other words.
Don’t get me wrong, I guess almost everyone loves (as I do) the view and atmosphere of that; but as soon as I step outside the door  I wish that all the snow magically disappear.
The weather makes it impossible to take outfits and dress relatively good. You don’t want to freeze, but you also don’t want to look like a stuffed sausage. I hate to wear winter jackets, it’s the worst thing I know since I moved to the Scandinavia.

Tonight I’m going to plan different outfits, strategies, etc. for future collaborations and places I work for,  it has to get bigger focus on the social media as well as my blog. It is a lot to do, but am glad that I get the chance to show my skills to others.

It will probably take up all night, so I leave you with some photos I took recently.
The shirt is including one of my current favorite garment.

Del
0 kommentarer
FASHION

TRAVEL THE WORLD, GIRL.

Publisert: 13. april 2015
0

IMG_9253blogg IMG_9242blogg IMG_9244blogg IMG_9258blogg IMG_9282blogg IMG_9247blogg
Okej okej okej!, Ni anar inte hur glad jag är!, Idag är det fast och spikat.. Jag reser till Nederländerna för en del samarbeten med några bloggare, musiker, fotografer och andra kreativa människor. Detta har jag väntat  länge på att kunna berätta för Er, då det har varit back och fram med planeringarna.
Personerna som ska vara med på mitt projekt är extrem duktiga och har annorlunda stil från varandra, vilket gör detta mer spännande än vanlig för mig och självklart för Er.
Så gläd Er inför att se andra spännande människor, ideér och kultur på min blogg om några veckor.
Tackar för mig nu, då jag ska iväg och jobba på butiken nu!
Kramisar!


Okay okay okay !, You have no idea how happy I am !, Today is the day everything went official .. I will be traveling to the Netherlands for some collaborations with some bloggers, musicians, photographers and other creative people. I have waited a long time to be able to tell you this… since it has been back and forward with the planning.
The people to be included in my project are extreme talented and have different style from each other, making this project more exciting than usual for me and of course for you.

I’m looking forward to present these great people, ideas and culture on my blog for you in some weeks, so stay tuned!
I Have to go back to work now! Take care of you!

Del
0 kommentarer
FASHION

WHEN YOU DON’T WANNA BE LEFT ALONE.

Publisert: 09. april 2015
0

IMG_9432facebook IMG_9417blogg IMG_9435vlogg IMG_9415blogg
IMG_9438blogg
Jag har aldrig skämts när det gäller att bära plagg flera gånger.
Enligt min åsikt många bloggare stimulerar till överdriven shopping och knappast bär samma saker två gånger, men om vi ska vara ärliga… ingen av oss har råd att köpa kläder varje vecka.
Inte för att jag inte har varit där också, tro mig det har jag också men cirka 1 år sedan insåg jag att det var nog.
Att inte kunna vara nöjd och eller ha sug efter nya saker varje vecka var helt enkelt inte hälsosamt.
Jag har gett bort en del av mina kläder till min syster och har börjat bygga en mer tidlös garderob, därmed min skinnjacka som jag älskar som mest och som ni har sett ett antal gånger i mina senaste inlägg.
För att vara ärlig var det en av de bästa besluten jag gjort, bygg outfits av det du har hemma och om du behöver nåt nytt, köp det för att DU tycker om det och inte för att du ser den på 100000 andra människor, Skapa din egen stil.


I never been embarrassed when it comes to wear garments several times.
In my opinion, many bloggers stimulates to excessive shopping and hardly wears the same things twice, but let’s be honest … none of us can afford to buy clothes every week or everyday.
Not that I have not been there too, believe me , I have! but about 1 year ago I realized that was enough.
Not being able to be satisfied and or have the craving for new things every week wasn’t healthy at all.
I have given away some of my clothes to my little sister and started to build a more timeless wardrobe, hence my leather jacket that I love the most and as you have seen a number of times in my last post.
To be honest, it was one of the best decisions I made, make outfits of what you have at home and if you need something new, buy it because you like it and not because you see it on the 100000 other people, Create your own own style.

Del
0 kommentarer
FASHION

NO ROLE MODELS

Publisert: 08. april 2015
0

IMG_9451blogg IMG_9483blogg IMG_9450blogg IMG_9447blogg IMG_9479blogg IMG_9475blogg IMG_9487bloggWhy do you always use black? “I am interested in the juxtaposition of somber and luminous, classical and modern. It is the deconstruction and reconstruction of visual elements gathered along different spaces and experiences. People are perpetually obsessed with what is hot now, or what is coming next, but are rarely concerned with how its visual production will transcend time.
– Rad Hourani.

Del
0 kommentarer
FASHION

MI CASA, SU CASA… WOOP WOOP

Publisert: 07. april 2015
0

IMG_9302blogg IMG_9307blogg IMG_9297blogg IMG_9291blogg IMG_9293blogg 
Min hjärna är helt fullt av kaos; eftersom förutom det vanliga livet på mitt jobb så har jag arbetat non stop på min portfölj som skall presenteras för en del människor som jag vill jobba med i framtiden.
Mitt rum är en enda röra just nu; det finns kläder och skor överallt.. ja, inget charmig det där! Men att arbeta på styling och förberedelserna för kommande projekten är sjukt krävande.

I tillägg att jag inte är den avslappnat type, Jag vill visa folk vad jag står för samt stå för mitt eget namn där ute.
Idag var en av de dagar där jag tog en promenad och kunde äntligen fokusera på mina idéer och även fått  stirra på några slumpmässiga byggnader (jag stirrar ofta, det är oftast det som gör att människor omkring mig kan anse mig som galen brud, bjuder på den!) att kunna göra det och få tid för mig själv fick mig till att  inse hur lycklig och glad jag är över hur långt jag har kommit med mina mål sedan jag flyttade till Oslo.
Jag kan bli lite emotionell på grund av att jag har fått möjlighet att följa min passion och drömmar och att kunna visa den för alla där ute. Så tack till alla ni, som kikar in här!
Jag tror starkt att de som strävar och är villiga att ge
det allra bästa av sig själva kan komma långt utan att bli stoppade. Så KÖR PÅ! JAG TROR PÅ ER, SÅ SOM NI TROR PÅ MIG! <3


My brain is completely full of chaos; because apart my ordinary my work, I have been working non stop on my portfolio to be presented to some people I want to work with in the future.
My room is a mess right now; there are clothes and shoes everywhere .. nothing charming with that at all! But working on the styling and preparations for upcoming projects is ill and time-consuming.
In addition, I’m not the relaxed type, I want to show people what I stand for and also represent my own name out there.

Today was one of those days where I took a walk and could finally focus on my ideas and even got to stare at some random buildings (I stare often, that’s usually what makes people around me consider me as a crazy chick, haha!) and get time for myself made me to realize how happy I am over how far I’ve come with my goals since I moved to Oslo.

I can get a little emotional because I have had the opportunity to follow my passion, dreams and be able to show it to everyone out there. So thank you to all of you, coming back here each time!
I strongly believe that those who strive and are willing to provide the very best of themselves can get far without being stopped. So as Michael Jackson would say SHAMONA haha ! I BELIEVE IN YOU, EXACTLY THE SAME WAY YOU BELIEVE IN ME! <3

Del
0 kommentarer
FASHION

YOUR BODY SAYS A THOUSAND WORDS

Publisert: 06. april 2015
0

IMG_9361BLOGG IMG_9355BLOGG IMG_9360blogg IMG_9370bloggIMG_9367BLOGG
Många som inte har mött mig som följer mig på mina sociala medier oftast drar slutsatsen om att jag är en kaxig och bortskämt person. Detta sker nästan alltid tills dem faktiskt möter mig och verkligen får se vem jag egentligen är. En nörd som skrattar åt sina egna skämt, det är jag!
Idag var det tre tjejer som kom fram till mig medans jag tog dessa bilder och gav mig en stor cred över min instagram konto, samt en kram.. sjukt söta; men dem trodde helt att jag var en annorlunda person på grund av hur jag ser ut på mina bilder. Lustig hur folk agerar på bara bilder.

Har btw fått sjukt många frågor angående mina tatueringar. Jag startarte med mina tatueringar när jag var 21, då jag fick lov av min mami för det… (Jag är ju Colombian, så att tatuera sig i Colombia klassas som ofint och klassas oftast som om man är involverat i kriminalitet. Min Mamma är extrem emot tatueringar och piercings egentligen, men jag är rebell haha Sorry Ma’).

Här kommer en liten förklaring för var och en, som har blivit extrem igenom tänkt varje gång.
Linjerna och Prickarna symboliserar för mig “The Circle of Life”; man födds, man lever, och dör. Prickarna under har olika storlekar som ska vara min lilla fina familj.
Körsbärsträdet med Torres på symboliserar min biologiska far, som gick bort i mina unga år.
Indianen symboliserar min mamma, som förövrigt är den starkaste, kärleksfulla och mest fantastiska människa för mig. Och Indianer i vår kultur betyder styrka samt massa andra starka karaktärer, Det är min mamma!


Many who haven’t met me, and follows me on my social medias often think that I’m a cocky and spoiled person. This is actually something that happens a lot until they actually meet me and really get to see who I really am. A geek who laughs at my own jokes, that’s me!
Today there were three girls that came up to me while I took these pictures and gave me a big cred over my instagram account, as well as a hug .. super sweet; but they completely  thought that I was a different person because of the way I look on my pictures. Funny how people react just because some pictures.

I have gotten a lot of questions about my tattoos. I started with my tattoos when I was 21 ;when I  actually got the permission from my mami for it … (I’m Colombian, tattoos in Colombia are classified as indelicate and usually classed as you being involved in crime. My Mom is extreme old school when it comes to tattoos and piercings really, but I’m a rebel haha ​​Sorry Ma’).

Here’s a quick explanation of each one, which have a lot of meaning for me.
The lines and dots symbolize for me “The Circle of Life”; you are born, you live, and die. The dots in different sizes are my little lovely family.
The cherry tree with Torres on symbolize my biological father, who passed away in my young years.
The Indian symbolizes my mom, who is the strongest, loving and most amazing woman in my eyes. And the Indians in our culture means strength, and lots of other strong characters, and all of that is my mom!

Del
0 kommentarer
FASHION

MUSIC FOR YOUR HEART AND SOUL..

Publisert: 05. april 2015
0

IMG_2276bloggg IMG_2291BLOGGG IMG_2288blogg IMG_2283bloggg
Det var en liten stund sedan jag var i min lilla hörna. Så Hej, kära ni!
Som ni kanske förstår så har jag gått runt och firat min födelsedag alla dem här dagarna med olika vänner, och därmed så har bloggen lidit lite grann. Men jag är tillbaka! Med ett stort hjärta fylld med kärlek och glädje över hur fantastiska vänner jag har.
Har fått otroliga fina gåvor av alla omkring mig, och det ska man tacka sig för… Det allra finaste gåvan jag har fått är av en extrem och begåvad amigo från Nederländerna, som med  sin fina aura alltid får mig till att vara glad, stolt över mig själv och det jag gör.
Är ni spänna på min gåva? Checka den HÄR


It was a little while ago I was in my little corner. So Hello, dear fishes!
As you might imagine, I have been celebrating my birthday these days with different friends, and because of that; the blog has been suffering a little bit. But I’m back! With a big heart filled with love and joy over how amazing family and friends I have.
I have gotten the most lovely gifts all around me, and i’m really thankful for that!. The best gift I have received is from an extreme and talented amigo from the Netherlands, who with his nice aura always makes me happy, proud of myself of what I do.
Are you curios about my gift? Check it out HERE

Del
0 kommentarer
CAMILAS SOFFA

IS IT NOW YOU SUPPOSE TO BE A GROWN UP?

Publisert: 02. april 2015
0

   IMG_9162BLOGG IMG_9091blogg IMG_9113blogg
IMG_9139BLOGG
25 ÅR! Omg, det är helt sjukt!, känner mig som en barnrumpa fortfarande.
Mina födelsedagar har alltid varit bland annat en av mina värsta dagar sedan jag flyttade till Sverige.  Jag förlorade mina allra bästa barndomsvänner på grund av flytten; så har jag aldrig mig speciell för någon utanför min lilla familj i dessa kalla länder.
Min älskade familj har varit där för mig, delat mina sörjer och firat mig som en prinsessa varje gång. Men med tanke på att jag bor i ett främmande land där jag inte kände många, så har det oftast blivit att min dag, som ska vara så speciell, har alltid slutat i tårar och förlust av mitt liv som yngre i Colombia.
Idag, är det första dagen jag har vaknat med ett stort leende på läpparna! Min mamma och syskon har lämnat dem allra finaste meddelande på min mail samt ringt och sjungit för mig på spanska, Den allra äldsta födelsedags låten som finns, Som jag förövrigt älskar!
Mina älskade och närmaste vänner har både sjungit och skickat otrolig söta sms till mig, vad mer kan man begära?
Jag är så otrolig tacksam för det jag har idag. En fantastisk och stötande familj samt vänner som älskar mig för den jag är; och inte vad jag driver med.
Så idag, är min dag! Dags för tårta och en tur inne i Oslo.


25 YEARS! Omg, it’s crazy!, feel like a child still.
My birthdays have always been among other things, one of my worst days since I moved to Sweden. I lost my best childhood friends because of the move;  I have never felt special for someone outside my little family in these cold countries.
My beloved family has been there for me, celebrating me like a princess every time. But given that I live in a foreign country where I did not know many, it has usually the day, that you suppose to feel special, have always ended in tears and missing my life back in Colombia.
Today is the first day I have woken up with a big smile on my face! My mother and my sisters have left the most amazing messages on my e-mail and rung and sung for me in Spanish, the oldest birthday song that exists which  I really love!
My loved ones and closest friends have both sung and sent unbelievable cute text messeges to me, what more could you ask for?
I am so incredible grateful for what I have today. A fantastic and  family and friends who love me for who I am; and not for what i do.
So today is my day! Time for cake and a tour in the Sunny Oslo.

Del
0 kommentarer
FASHION

BABY, YOU CAN BE A STAR!

Publisert: 31. mars 2015
0

IMG_2194blogg IMG_2172bloggIMG_2193bloggVissa människor kommer aldrig förstå dina beslut.
Men besluten skall inte göras för andras skull utan för dig själv.
Inte alla runt omkring mig förstår min livsstil och beslut men dem är där för mig i varje steg.
Jag tycker att det är väldigt viktigt att ibland ta risker, vara äventyrlig och tro mig jag valde några oväntade vägar nyligen som jag kommer att avslöja snart.

Dagen har bjudit på jobb, och en super fin oväntat träff med mig älskade Celine, som är den råaste bruden jag någonsin har mött. Personlighetsmässig och stil.
Alltid en ära att möta den där damen alltså.


Some people may never understand your decisions.But decisions aren’t suppose to be made for others but for yourself.Not everyone around me understand my lifestyle and decisions but they however they still support me.I find it very important to sometimes take risks and be adventurous and believe me I chose some unexpected roads lately which I will reveal soon.
The day has been full of work, and a nice unexpected reunion with my beloved Celine, who is in my eyes one of the coolest girls i have ever met. Personality aswell as her style are amazing.
Always an honor to meet that lady.

Del
0 kommentarer
FASHION

Take it from the girl you claimed to love …

Publisert: 29. mars 2015
0

IMG_2359blogg IMG_2384blogg IMG_2352blogg IMG_2355bloggEn av mina mest frekventa frågorna jag får på nätet är om min fotografering. Eftersom livet handlar om att dela kunskap så har jag beslutat att ägna detta inlägg till mina tips och tricks när det kommer till fotografering.
Först och främst, investera pengar i en bra kamera och några bra objektiv. För det andra, investera tid att lära dig om din kamera och fotografering.
En bra kamera kommer inte att ge redaktionella värdiga bilder av sin egen, Du måste veta vad du gör eller i alla fall veta vart du skall börja.
Jag använder mig oftast av en canon 70D, med två olika linser, det ena är en 17-70 mm och en 50mm. Människor är alltid förvånade när de hör att dem flesta av mina bilder är tagna av mig själv, speciell med tanke på alla detaljer och fokus på bilderna.
Foto för mig, handlar om kompositioner. Prova olika vinklar, olika ställen och inspiration omkring dig, d
å kommer du att bli förvånad över de bilder du kommer till att få. Det tar tid att lära sig; så ha tålamod! experimentera för att skapa din egen signatur i  din fotografering.


One of my most frequent questions I receive online are always about my photography. Since life is all about sharing knowledge I decided to dedicate this post to my tips and tricks when it comes to photography.
To start at the beginning, invest money in a good camera and some lenses.
Second, invest time to learn about your camera and photography.
A good camera will not give editorial worthy images of their own, You must know what you are doing or at least know where you should start.
I use mostly a Canon 70D with two different lenses, one is a 17-70 mm and the other is 50mm.
People are always surprised when they hear them most of my pictures are taken by myself, special considering all the details and focus on the images.
Photography for me is about compositions. Try different angles, different locations and inspiration around you, then you will be amazed at the pictures you can get. It takes time to learn; so be patient! experiment to create your own signature in your photography.

 

Del
0 kommentarer
FASHION

ABOUT A WEEK AGO

Publisert: 28. mars 2015
0

DSC_6038blogg DSC_6089blogg
DSC_6034blogg DSC_6027blogg

Varje gång jag börjar med meningen “det har varit ett tagJag känner mig som om jag upprepar mig. Men ja det har varit ett tag, men som ni alla vet, att jaga dina drömmar inte kommer lätt. Senaste veckan har jag jobbat fulltid på butiken samt skisser och anteckningar för ett nytt projekt inför nya spännande samarbeten med kreativa människor i min omgivning; Samt förbättra min hemsida, portfolio och mer. Jag kunde inte vara mer glad att ha friheten att arbeta med detta, men det gör att jag måste hantera min tid så gott jag kan. Jag kommer att försöka arbeta en redaktionell kalender samt att göra uppdateringar här mer regelbundet. För dagliga uppdateringar kan du också följa mig på instagram med användarnamnet GAMBITSKY.


Every time I begin with the phrase it’s been a while,” I feel as if I repeat myself. But yes it has been a while, but as you all know, to chase your dreams don’t come easy. This past week I have been working full time at the store, as well as sketches, notes for  new projects and exciting collaborations with creative people around me; also to improve my website, portfolio and more. I could not be more pleased to have the freedom to work with this, but it means that I have to manage my time as best I can. I will try to work on an editorial calendar and make updates here more regularly. For daily updates, you can also follow me on instagram with username GAMBITSKY.

Del
0 kommentarer
FASHION

LOVE ME HARDER

Publisert: 24. mars 2015
0

IMG_8950blogg IMG_8978blogg IMG_8964blogg IMG_8961blogg IMG_8969blogg IMG_8952bloggIMG_9000blogg
Att starta dagen med hjärnan full av nya ideér och en enorm kreativ bubbla är nog det bästa jag vet om. Här ovan ser ni bland annat en av dem. Som ni kanske vet och har sett, så är svart min favorit “färg” och det här med att skaffa färg i mina outfits, får jag dessvärre bara ge upp. Svart är den färgen som får mig att känna mig som finast, full av intriger och inte minst vacker. Konstig tycker ni säkert, med tanke på att jag kan egentligen klä alla färger jag vill.
Men man ska ju känna sig fin och bekväm, då kommer jag till köra färger på mina skor, väskor och accessoarer. Sen får vi se hur det går under sommaren!

Btw, hur fina är inte mina gröna skor?, är helt förälskad i dem.
Modellen på dem här handsydda varelser är 576.


To start the day with a brain full of new ideas and a huge creative bubble is probably the best I know. Above you can see one of them.
As you may know and have seen, black is my favorite “color” and i know i promised you to put more colors into my outfits; I unfortunately just give up. Black is the color that makes me feel beautiful, full of intrigue and especially amazing. Strange , you may think?, given that I can  pull off any color I want.
But I have to feel good and comfortable.  I will be styling my outfit with colorful shoes, bags and accessories.
Good, huh?
Btw, aren’t my green shoes amazing ?, I’m totally in love with them.
The model these handsewn shoes is 576.

Del
0 kommentarer
FASHION

ANOTHER LOVE

Publisert: 23. mars 2015
0

IMG_0322blogg IMG_0335blogg IMG_0325BLOGG IMG_0329BLOGG IMG_0328blogg

Vi ska aldrig ta för givet vad vi har. Vi kan leva våra drömmar och njuta av de små sakerna i livet. Ingenting kommer lätt men vi kan se världen och njuta av det.  Och helt enkelt aldrig glömma hur värdefull den är att vi är här.


We should never take for granted what we have. We are able to live our dreams and enjoy the little things in life. Nothing comes easy but we are able to see the world and we simply should never forget how precious it is that we are here.
Seize the day!

Del
0 kommentarer
CAMILAS SOFFA

GAMBITSKY

Publisert: 22. mars 2015
0

This is a video of who I am, what I usually work with on my  days and what I want to be seen as person in my social media.
The video focuses heavily on the visual, music and tremendous amount of love behind my work and myself.
HUGE Thank you to Cecilia Riis for a fantastic collaboration. More videos will be coming up after this presentation of myself. We are really looking forward to it.
Please, if you like share the video and let me know what you think.
A LOT OF LOVE TO YOU.
Press HD to better quality.

Del
0 kommentarer
CAMILAS SOFFA

NO SILK PANTIES, NO SHAME

Publisert: 20. mars 2015
0

IMG_2297blogg IMG_2312blogg IMG_2302blogg IMG_2296blogg

Jag tror starkt på att saker i livet är enkla, det är egentligen vi som gör det svåra. När du har en dröm, är svaret på din dröm enkelt. När du tror att du är kapabel att uppnå denna drömmen, kommer allt i livet leva genom den tron. vilket betyder att du kommer göra allt för att komma närmare din dröm varje dag.

Jag är en person som sätter mål, utmaningar och alldeles för höga krav på själv varje dag, vilket slutar oftast med bekymmer om min framtid. Hur jag kommer klara mig ekonomiskt, hur jag ska få mig själv där ute i den stora, super kritiska och svåra branschen? Dessa och många andra frågor hållit mig upp dagligen.

Det jag har gjort nu är att tänka om en sak om dagen samt se min dröm som en karamell som väntar på mig att bli uppäten, det får mig att återvända till min tro, att nå mina mål, eller nån av mina mål för den delen.
I min mening nu så handlar
inte drömmar om hårt arbete – det handlar om tro, förväntan och framför allt veta sanningen om vår plats i universum. Jag har ingen aning om detta är ett ämne som du skulle vara intresserad av, men om så är fallet, skulle jag älska att gå in på dessa saker lite ytterligare.

Ha en god och fantastisk fredag!


I strongly believe that things in life are simple. When you have a dream, any dream, the answer to your dream is simple. When you believe that you are capable to achieve this dream, everything in life will live through that belief

I am a person who sets goals, challenges and way too high expectations on myself every day, which usually ends with worries about my future. How would I come by financially, how to get myself out there in the big, super critical and difficult industry i want to be in? These and many other questions kept me up daily.

What I have done now is to think of one thing a day and see my dream as a candy waiting for me to be eaten, it allowed me to return to my faith, to achieve my goals, or some of my goals for that matter .
In my opinion, dreams  aren’t about hard work – it’s about belief, expectation and above all to know the truth about our place in the universe. I have no idea if this is a topic you would be interested, but if so, I’d love to go into these things a little further.

Have a good and great Friday!

Del
0 kommentarer
Last inn flere
Gambitsky